Mette
Kulmbach

Bibliotekar & Webmaster
Bibliotek:
E-mail:
Telefon:
72131487
Arbejdsområder:
Bibliotekar, Webredaktør, Underviser

Uddannelse: Bibliotekar DB.

Udlånsvagt:

på Magion Biblioteket og afløser til tider på Billund Bibliotek.

Hjemmesider:

Har ansvar for billundbib.dkbillund.dk/borgerservice og billundcentret.dk

Andet:

Arbejder desuden med infoskærme, plakater m.m.

Er kontaktbibliotekar for "IT hjælp til virksomheder". Få råd og vejledning i medarbejdersignatur -  Læs mere her: https://billundbib.dk/node/83

Står for indkøb samt formidling af licenser (digitale tilbud) (e-bøger m.m.) https://billundbib.dk/e-materialer

Underviser i informationssøgning og kildekritik af campuselever. https://billundbib.dk/studie

Administrator for fbs Cicero bibliotekssystem.