Mette
Kulmbach

Bibliotekar
Bibliotek:
E-mail:
Telefon:
72131487
Arbejdsområder:
Bibliotekar, webmaster, Underviser

Udlånsvagt på Magion Biblioteket.

Web: Har ansvar for billundbib.dk, billund.dk/borgerservice samt billundmuseum.dk. Arbejder desuden med infoskærme.  

Er kontaktbibliotekar for "IT hjælp til virksomheder". Få råd og vejledning i medarbejdersignatur -  Læs mere her: https://billundbib.dk/node/83

Står for indkøb af licenser (digitale tilbud) (e-bøger m.m.) https://billundbib.dk/digital

Underviser i informationssøgning og kildekritik. 

Administrator for fbs Cicero (bibliotekssystem fra marts 2017)