Indmeldelse af børn

Der skal udfyldes en samtykkeerklæring for alle børn under 18 år.

Her kan du læse mere om reglerne for indmeldelse af børn under 18 år som bibliotekslåner på Billund Bibliotekerne og Borgerservice.

 

Hvorfor samtykke:

 

Børn og unge under 18 år har ret til at låne, hvis en af forældrene eller en værge udfylder og underskriver nedenstående samtykkeerklæring.

Børn under 14 år skal anvende bibliotekets plastlånerkort. Børn mellem 14 og 18 år anvender sundhedskortet. Aflever den underskrevne samtykkeerklæring på biblioteket og vi opretter barnet som låner.
 
Vi gør opmærksom på, at du som forældre/værge hæfter for gebyr eller erstatninger på barnets vegne.
 

Besked med Mail eller SMS:

 

Hvis dit barn oplyser en mailadresse eller mobilnummer, sender vi besked om reserveringer, påmindelser og hjemkaldelser pr. mail/sms. Hvis materialerne stadigvæk ikke bliver afleveret, sender vi en regning pr. brev.
 
Vi anbefaler, at børn under 18 registreres med forældres e-mail eller mobilnummer.
Det er forældres/værges ansvar at meddele biblioteket, hvis I skifter folkeregisteradresse, mailadresse eller mobilnummer.
 

Erstatningspriser:

 
Biblioteket betaler en høj pris for film og spil til computer og forskellige spillekonsoller. Det er denne pris, I skal betale, hvis noget skal erstattes. Gennemsnitsprisen er kr. 800 pr. spil eller film.