Gebyrer

Hvor længe må man låne? Hvad koster det at aflevere for sent?
 

Lånetid

 • Lånetiden er normalt 1 måned.
 • For nogle materialer kan lånetiden være kortere.
 • Se afleveringstidspunktet på udlånskvitteringen.
 • Du kan forlænge dine materialer 5 gange, hvis materialet ikke er reserveret til andre.

 

 

Gebyr ved for sen aflevering
  Voksne Børn 0-13 år
Datoen er overskredet kr. 20 kr. 10
14 dage efter fristen kr. 50 kr. 25
1 måned efter fristen kr. 200 kr. 50
 

Gebyr påløber fra dagen efter den afleveringsdato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis :

 • Materialerne ikke er lånt samtidig.
 • Materialerne ikke har samme lånetid.
 • Materialerne ikke afleveres samlet.
 • Bortkomne eller ødelagte materialer erstattes efter bibliotekets skøn.
 
Bortkomne eller ødelagte materialer erstattes efter bibliotekets skøn.
 
 

Inkasso

 
 • Er lånte materialer ikke afleveret og gebyr ikke betalt senest 8 uger efter fristen, overgives sagen til inkasso, såfremt din regning overstiger 200 kr.
 • Der blokeres for yderligere lån, indtil sagen er bragt i orden.
 • Hvis du har materialer, der er kommet til inkasso, kan du aflevere materialerne på biblioteket og betale eventuelle gebyr. 
 • Betaler du ikke din inkassosag inden for 4 uger, vil du modtage en rykkerskrivelse fra kommunen med en rykkergebyr på yderligere 250 kr. 
 • Børn under 18 år kan ikke drages til ansvar for erstatninger og gebyr. Som forældre eller værge vil du drages til ansvar for disse. Vi sender derfor et brev ud adresseret til forældre/værge, der oplyser om barnets erstatninger og/eller gebyr, inden sagen videregives til inkasso.