Gebyrer

Hvor længe må man låne? Hvad koster det at aflevere for sent?
 

Lånetid

 • Lånetiden er normalt 1 måned.
 • For nogle materialer kan lånetiden være kortere.
 • Se afleveringstidspunktet på udlånskvitteringen.
 • Du kan forlænge dine materialer 5 gange, hvis materialet ikke er reserveret til andre.

 

 

Gebyr ved for sen aflevering
  Voksne Børn 0-13 år
Datoen er overskredet kr. 20 kr. 10
14 dage efter fristen kr. 50 kr. 25
1 måned efter fristen kr. 200 kr. 50
 

Gebyr påløber fra dagen efter den afleveringsdato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus. Vær opmærksom på, at dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis :

 • Materialerne ikke er lånt samtidig.
 • Materialerne ikke har samme lånetid.
 • Materialerne ikke afleveres samlet.
 • Bortkomne eller ødelagte materialer erstattes efter bibliotekets skøn.
 
Bortkomne eller ødelagte materialer erstattes efter bibliotekets skøn.
 
 

Inkasso

 
 • Er lånte materialer ikke afleveret og gebyr ikke betalt senest 8 uger efter fristen, overgives sagen til inkasso, såfremt din regning overstiger 200 kr.
 • Der blokeres for yderligere lån, indtil sagen er bragt i orden.
 • Hvis du har materialer, der er kommet til inkasso, kan du aflevere materialerne på biblioteket og betale eventuelle gebyr via Mit Betalingsoverblik.
 • Betaler du ikke din inkassosag inden for 4 uger, vil du modtage en rykkerskrivelse fra kommunen med en rykkergebyr på yderligere 250 kr. 
 • Børn under 18 år kan ikke drages til ansvar for erstatninger og gebyr. Som forældre eller værge vil du drages til ansvar for disse. Vi sender derfor et brev ud adresseret til forældre/værge, der oplyser om barnets erstatninger og/eller gebyr, inden sagen videregives til inkasso.

Jeg vil gerne betale mit gebyr eller erstatning - hvordan gør jeg?

Hvis du har MitID eller NemID:

 • Gå ind på Mit Betalingsoverblik.
 • Log derefter på med dit NemID eller MitID.
 • Betal derefter det du skylder biblioteket.
 • Bemærk. Betalte gebyrer/ erstatninger registreres først i bibliotekssystemet op til 72 timer efter din indbetaling. Derfor kan du opleve at der går noget tid før hjemmesiden samt bibliotekets app registrere din indbetaling.
 • På Mit Betalingsoverblik kan du altid se en opdateret status på dine betalinger.

Hvis du ikke har MitID eller NemID og er fritaget for Digital Post:

 • Vi sender vi et fysisk brev med et girokort til dig.
 • Du kan vælge betale girokortet i din bank eller på Magion Biblioteket eller Billund Bibliotek.