Behandling af personoplysninger

I denne politik beskrives, hvordan Billund Bibliotekerne indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver når du besøger os digitalt på vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden, samt når du opholder dig på vores betjeningssteder og anvender de forskellige services og funktioner, som vi udbyder. Oplysningerne behandles fortroligt.

Persondata:

Du er berettiget til at få en udskrift af de oplysninger, der er registreret på dit CPR-nr. Oplysninger om dine lån slettes ved aflevering af materialerne. Biblioteket har dog i op til 4 uger efter afleveringen mulighed for at se, hvem der har afleveret et givet materiale. De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i to år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettet efter ét år. 

Oplysninger omkring betaling af mellemværender, herunder mellemværender sendt til Gældsstyrelsen, vil i henhold til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, Social- og Indenrigsministeriet, blive opbevaret i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation.  De 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor kravet er indfriet eller på anden måde nedbragt til en saldo på kr. 0,00.

Vi får navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Billund Bibliotekerne og Borgerservice og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside billundbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets eRessourcer. Du kan læse mere om cookies på vores hjemmeside her.

Indsamling ved benyttelse af bibliotekets fysiske og digitale ressourcer

Hvis du låner materialer eller anvender e-ressourcer registreres dette i din låner-profil. Desuden anvendes dine oplysninger i forbindelse med bestilling, kopibestilling, fremskaffelse, digitalisering og lån af trykt materiale fra bibliotekets samlinger samt ved fjernlån fra andre bibliotekers samlinger, eller ved brug af Digital Artikelservice fra Det Kongelige Bibliotek. Oplysninger anvendes til drift af biblioteket og slettes efter faste retningslinjer i henhold til bibliotekslovens bestemmelser.

Billund Bibliotekerne og Borgerservice har dertil en række digitale samlinger, som kan tilgås af enkeltpersoner i henhold til licens med tredjeparter. Vi registrerer og videregiver oplysninger om din brug af sådanne digitale samlinger i henhold til de afrapporteringskrav, som de relevante tredjeparter har opstillet og til drift af samlingerne.

Såfremt du opretter dig som bruger er det er frivilligt om du vil oplyse Billund Bibliotekerne og Borgerservice om dit telefonnummer og din email. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din email eller dit telefonnummer vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer.

Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt om du vil oprette lister via Billund Bibliotekerne og Borgerservices hjemmeside billundbib.dk "Min liste" og "Mine gemte søgninger". Bemærk det er ikke muligt at dele "Min Liste". 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

Overvågning:

På Billund Bibliotekerne og Borgerservice er der videoovervågning, dels af hensyn til brugernes tryghed og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri samt hærværk. Områder, der er overvåget, er markeret med skilte. 

Databeskyttelsesrådgiver:

Den dataansvarlige er Billund Kommune som kan kontaktes på telefon 79727243, Jorden Rundt, 7200 Grindsted. Har du spørgsmål i forbindelse med Billund Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Billund Kommunes databeskyttelsesrådgiver  på mail dpo@billund.dk.

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.