Billede af opslagsværket Lex.dk

Lex.dk

Adgang
Fri adgang
Lex.dk er et vigtigt opslagsværk, hvor du finder opslagsværker som Den Store Danske, Trap Danmark 6. udgave, Danmarkshistorien og meget mere.

Om Lex.dk

Sitet er frit tilgængeligt for alle og indeholder nedenstående opslagsværker:

Den store Danske, Trap Danmark, Dansk Biografisk leksikon, Historien om børnelitteratur, Nordisk mytologi, Symbolleksikon, Dansk litteraturhistorie, Danske pattedyratlas, Danmarks Oldtid, Danmarkshistorien, Gyldendals teaterleksikon

I 2019 blev Foreningen lex.dk stiftet, for sammen med nogle af landets førende forskere at opdatere og skrive nye artikler. 

"Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne."

På alle artikler kan du derfor se hvem der har skrevet artiklen, samt hvornår den er blevet redigeret. Du kan læse mere om Foreningen lex.dk her. Opdateringen og driften af Den Store Danske og lex.dk finansieres af finansloven fra 2019 til 2022. 

I lex.dk kan du søge på tværs af alle opslagsværkerne. Du kan hele tiden se i hvilket værk din artikel stammer fra og på den hurtigt frasortere de artikler du ikke ønsker.

Alle kan bidrage til lex.dk og alle artikler/ informationer vil blive gennemgået og redigeret af fagspecialister. Artiklerne vil derfor have et højt fagligt niveau. 

Målgruppe:

Alle. Niveauet er målrettet til studerende og voksne.

 

Hvad kan jeg bruge Lex.dk til?

Lex.dk er et vigtigt opslagsværk og redskab til alle. Her finder du faktuel viden.

Hvis du er studerende der bruger Wikipedia til dine opgaver, så husk at gå ind og tjek oplysningerne op imod lex.dk. Så bliver din underviser glad.

Du kan bruge lex.dk til at finde opdateret viden om personer, slå betydning af ord op, finde oplysninger om dyr, Danmarks historien og meget mere.