Om dette arrangement

Tid
10:00 - 12:00
Pris
0 Kr
Bibliotek
Foredrag & litteratur

Samtalecafé: Hvad er et godt børneliv?

22.02.18
Billund bibliotekerne og pædagog Hanne Rahbek inviterer sammen til samtalecafé på MAGION biblioteket.

"Syn på og tanker om børn"

Via i alt 4 sessioner vil vi samtale om, hvad der skaber gode børneliv som fundament for det gode voksenliv. Sessionerne er uafhængige af hinanden – dog bygger de på det samme tankegods, som blandt andet findes i den litteratur, Hanne anbefaler

Deltagelse er for alle og er gratis. Til en samtalecafé er alle holdninger og meninger velkomne; forældre, bedsteforældre, kommende forældre, unge, gamle, naboer, folk med eller uden børn.

Den første samtalecafé vil omhandle ”Syn og tanker om børn” og vi vil bl.a. kigge på:

'Armslængde-princippet' i forhold til 'blik-kontakt, smil og
accept-princippet'

'Opdragelse' – hvilke handlemuligheder, hvem?

'Børns behov' – hvilke handlemuligheder, hvem?

Der er ingen tilmelding. Bare mød op