Reglement

Reglement for bibliotekerne i Billund Kommune.

Lånetid og aflevering

Icon Description
 • Lånetiden er normalt 30 dage.
 • For nogle materialer kan lånetiden være kortere. Det kan eksempelvis være film, blade og  spil m.m. Du kan se på materialet, hvis det er et 14-dageslån. Det er markeret med et orange mærke, hvor der står 14-dageslån.
 • Sidste frist for aflevering står på udlånskvitteringen.
 • Biblioteket kan sende en påmindelse elektronisk 3 dage før lånetidens udløb.
 • Afleveringskvitteringen er dokumentation for at have afleveret de lånte materialer.
 • Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på kvitteringen.
 • Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret af andre.
 • Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Fornyelse

Icon Description
 • Hvis materialet ikke er bestilt af andre, kan lånet som hovedregel fornys.
 • Fornyelse kan ske på denne hjemmeside eller via app’en "Biblioteket". Du kan også benytte vores automater til at forny, eller du kan møde personligt op på Magion Biblioteket eller Billund Bibliotek. Du er også velkommen til at ringe og forny på Tlf.: 79 72 70 17
 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via hjemmesiden eller app'en "Biblioteket" får du ikke en kvittering, og her er det bibliotekssystemets registrering, der gælder.
 • Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Reservering

Icon Description
 • Materialer, som er udlånt, kan reserveres her på hjemmesiden, via appen Biblioteket eller telefonisk/mail.
 • Du modtager besked via sms, pr. mail eller notifikation på app'en "Biblioteket".
 • Det er dit ansvar at opdatere dine oplysninger som f.eks. e-mail adresse og/eller mobilnummer, så biblioteket altid har de korrekte oplysninger.  

 

Fjernlån

Icon Description
 • Hvis biblioteket ikke har et materiale, forsøger vi gerne at skaffe det hjem til dig fra et andet bibliotek.
 • Et fjernlån, som er lånt på et af Billund Bibliotekerne, skal også afleveres på et af Billund Bibliotekerne. 
 • Husk, at du kan aflevere på Magion Biblioteket, Billund Bibliotek, Vorbasse Bibliotek samt Sdr. Omme Bibliotek.

 

 

Overskridelse af lånetiden

Icon Description

Udelukkelse

Icon Description

Du bliver automatisk udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere.

Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.