Institutionslån

Her kan du se reglerne for udlån til dagplejere, børneinstitutioner, skoler og vokseninstitutioner.

Her kan du se reglerne for udlån til:

  • Dagplejere
  • Børneinstitutioner
  • Skoler
  • Vokseninstitutioner

Til dagplejere laver vi depoter, som udskiftes 1 gang årligt. Til børnehaverne laver vi depoter, hvis det ønskes.

Skoler og vokseninstitutioner kan selv komme på biblioteket og låne og kan også reservere materialer via vores hjemmeside eller bibliotek.dk

Hvad kan du låne

Du kan låne materialer til brug direkte i arbejdet med børnene samt studerende.

Kortet er personligt, og må ikke anvendes af andre eller til private formål. 

Andre materialer, f.eks. pædagogisk litteratur og materialer til eget brug skal du låne på dit eget sygesikringsbevis.

Kommunens skoler kan låne materialer til supplering af skolebibliotekernes samlinger.

Skal eleverne lave opgaver, låner de materialerne på deres egne kort.

Lånetid

  • Udlånstiden på bøger er 2 måneder.
  • På bøger fra andre biblioteker er udlånstiden 1 måned.
  • For nogle materialer kan lånetiden være kortere.
  • Ved efterspurgte titler er lånetiden 1 måned. Bibliotekaren skønner, om det er aktuelt.
  • Se afleveringstidspunktet på udlånskvitteringen.
  • Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre.

Dagplejer

Du registreres som låner, og du får udleveret et lånerkort med pinkode, som du skal medbringe, når du vil låne.

Skole/vokseninstitution

Du registreres som låner.

Hvis du er lærer, eller hvis du ønsker det som ansat på en institution, skriver vi dig på som kontaktperson, og du får udleveret et lånerkort med pinkode, som du skal medbringe, når du vil låne.

Husk, at kortet skal medbringes hver gang. Kortet er personligt og må ikke anvendes af andre eller til private formål.

Andre materialer, f.eks. pædagogisk litteratur og materialer til eget brug skal du låne på dit eget sygesikringsbevis.

Gebyrer og erstatning

For skoler og vokseninstitutioner opkræves der ikke bøder, hvis du afleverer for sent. Men vi kræver erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale.

For dagplejere, børnehaver og skolefritidsordninger i Billund Kommune opkræves der ikke bøder. Der opkræves ikke erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale. Andre opkræves erstatning.

Selvbetjening

Du kan bestille, reservere og forny her på hjemmesiden.

Benyt det lånerkortnummer, der står på kortet og den pinkode, som aftales med biblioteket.

Kan jeg forlænge lånetiden på mine materialer?

Husk, at du kan forny dine materialer, hvis der ikke er andre, der har reserveret dem.

Du kan forny på vores hjemmeside, app'en "biblioteket" eller ved at ringe til biblioteket.