Folkedrab

Artikler og netdokumenter om folkedrab

23.05.20
Her finder du henvisninger til artikler og netdokumenter som omhandler folkedrab.

Bibliotekets hjemmeside

Her kan du finde bøger, artikler fra danske og udenlandske baser, som biblioteket har købt sig adgang til og som du er velkommen til at benytte.

Klik her for at finde artikler og netdokumenter omkring folkedrab. 

Hvis du vil se artiklerne i fuldtekst med det samme, så husk at logge på hjemmesiden. Du logger på med dit cpr. nummer samt din pinkode. Denne service virker kun for borgere som er bosat i Billund Kommune.

Hvis du kommer fra andre kommuner end Billund, kan du benytte samme service hvis du er på Billund Bibliotek eller Magion Biblioteket. Du er desuden velkommen til at bestille artikler m.m.

Historiens verden:

Hvis du sidder hjemme kan du gå ind og bruge Historiensverden.dk hjemmefra. Her kan du finde Kildetekster fra historiensverden.dk omkring folkedrab samt en oversigt over folkedrab.

Klik her for at benytte historiensverden.dk hjemmefra

NB: Søg på ord: folkedrab. Folkedrab kildetekster.

Når du er på biblioteket kan du benytte historiensverden.dk med det samme.

Her finder du kildetekster fra historiensverden.dk omkring folkedrab. (Til dig som sidder på biblioteket)

Her en oversigt over folkedrab i andre dele af historiensverden.dk (Til dig som sidder biblioteket)

Faktalink:

Her finder du det tema som Faktalink har skrevet omkring folkedrab.

Der er kildetekster, henvisninger til bøger og artikler samt nettet. Alt sammen vurderet før det er blevet udvalgt til Faktalink.dk