NYHED: 500.000 kr. til Billund Bibliotekerne

07.02.19
Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 500.000 kr. til et udviklingsprojekt på Billund Bibliotekerne

Projektet tager udgangspunkt i maker-bevægelsens fremtrædende rolle i de danske biblioteker. Maker bevægelsen er en betegnelse for en teknologisk udvikling, som har gjort utilgængelige teknologier tilgængelige. For eksempel 3d print, laserskæring, robotteknologi og lignende. Disse teknologier kan ofte anvendes i et maker space.

Vi vil udvikle en national Maker Tournament i biblioteksregi som kulminationen på lokale fællesskabers arbejde i deres bibliotek. Turneringen, som afvikles af biblioteker, er ikke formålet, men katalysator for at indfri det egentlige formål: at skabe lokale fællesskaber, som udvikles og drives lokalt. Det vil sige fællesskaber som bygger på maker-bevægelsens villighed til at dele viden, evner og ideer, der er i overensstemmelse med folkebibliotekets værdigrundlag. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Herning Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotekerne, som også skal være med til at realisere projektet. Billund Bibliotekerne er projektejer og har den overordnede projektledelse. Projektet er støttet Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Se Jydske Vestkystens dækning af nyheden.