Aktivt medborgerskab

Samarbejde med frivillige på bibliotekerne

Se projektets anbefalinger

 

Baggrund

Billund Bibliotekerne har fået bevilget projektmidler fra Kulturstyrelsen til et projekt i 2012. Projektet går ud på at kortlægge samarbejdet med frivillige og komme med forslag til holdbare modeller. Der er bevilget kr. 524.000 til projektet.
 
Støtten gives til biblioteker, som udvikler nytænkende projekter i samarbejde med andre kommuner, institutioner eller øvrige samarbejdspartnere. 
Det ene projekt handler om Aktivt medborgerskab og samarbejdet med frivillige på biblioteksfilialerne. 
 
Projektet udvikles i fællesskab af Ikast-Brande Bibliotek, Billund Bibliotekerne og frivilliggrupperne i begge kommuner. 
 
Samarbejdet mellem frivillige borgere og det faglige personale er et område i løbende forandring over alt i samfundet, og det er vigtigt at udvikle nogle holdbare modeller for dette samarbejde, ligesom det er vigtigt at definere, hvor langt man skal gå som frivillig.
 
Hvor er afgræsningen mellem faglighed og frivillighed, og hvad er det, man mister, når der ikke er fagligt uddannet personale til at hjælpe borgerne.