Tilbud til skolerne i Billund Kommune

BIBLIOTEKETSTILBUD TIL ELEVER I 4.-9.KLASSE

Invitation til besøg i Magion Biblioteket eller på Billund Bibliotek 

BIBLIOTEKSINTRODUKTIONER
Billund Bibliotekerne sætter gennem forskellige tiltag fokus på making. Gennem biblioteksintroduktionerne ønsker vi at gøre eleverne fortrolige med at bruge biblioteket i skolemæssig sammenhæng og i fritiden. Vi sætter fokus på fritidslæsning, læselyst, opgaveproces, informationssøgning og bibliotekets digitale tilbud til børn. 
 
MAKING
Making-aktiviteterne har til formål at gøre viden mere forståelig ved, at eleverne tænker med hænderne.
Making-aktiviteterne understøtter overordnet set arbejdet med det tværgående tema, innovation og entreprenørskab, i Fælles Mål, da eleverne skaber, udvikler, handler, kommunikerer og samarbejder. At fejle, gå i stå og komme videre er kernen i alle making-aktiviteterne.
 
Læs mere i den vedhæftede PDF