Hva ska jeg med kommunen

hva logo
Vi oplever, at danske unge er digitalt dygtige, men de mangler basal viden om og tillid til det offentlige Danmark og til de digitale ydelser, der udvikles i disse år.
 
I digitaliseringsstrategierne er de en overset gruppe. Derfor vil vi forsøge at inddrage unge i udviklingen af serviceydelser og læringsforløb i forhold til de unges aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse etc.
 
På den baggrund er Billund Bibliotekerne og Borgerservice indgået i et samarbejde med 6 andre kommuner samt Kulturstyrelsen om ovenstående projekt. Målgruppen for projektet er unge studerende i alderen 15-25 år.