Women’s Studies International

Women’s Studies International

Adgang
Adgang hjemmefra og biblioteket
Indeholder henvisninger til litteratur om kønsforskning, feminisme og andre kønsrelaterede emner.

Om Women’s Studies International:

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer, og er et stærkt værktøj til søgning i international litteratur inden for især humaniora og samfundsfag. 10% af indholdet kan læses i fuld tekst. Resten indeholder henvisninger til videnskabelige artikler i både de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige tidsskrifter.

Du kan bruge Women’s Studies Internationa til at finde information, der er relevant for kvinders historie og tværfaglige kønsperspektiver. Dækker perioden fra 1881 til i dag.

Målgruppe:

Voksne og studerende som kan læse engelsk.

Hvad kan jeg bruge Women’s Studies International til?

Hvis du er studerende kan du eksempelvis benytte Women’s Studies International  i forbindelse med opgaver om kønsrelaterede emner.

Som supplement til databasen kan anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning - klik her. Her kan du få et godt overblik og finde kilder du kan bruge til opgaver.