Litteraturens Verden

Litteraturens Verden

Adgang
Adgang hjemmefra og biblioteket
Dansksproget side som giver en kronologisk en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­ens Ægypten og frem til moderne tid.

Om Litteraturens verden:

Lit­te­ra­turensVerden.dk giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­ens Ægypten, Meso­po­tamien samt antik græsk og romersk lit­te­ra­tur. Herefter følger mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, op­lys­nings­ti­den, romantikken og frem til moderne tid. Lit­te­ra­turensVerden.dk giver mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslit­te­ra­turens største værker.  I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de litterære værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden. 

Du kan finde verdens litteraturhistorie fra oldtiden og frem til moderne tid med fokus på europæisk samt vestlig litteratur. Du kan også finde litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv. Litteraturen er delt ind i epoker fx oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden, romantikken osv.

Bemærk at du kommer ind på Historiens Verdens hjemmeside. Du finder Litteraturens Verden nederst på siden.

Målgruppe:

Elever på ungdomsuddannelser og voksne.

Hvad kan jeg bruge Litteraturens Verden til?

Som studerende kan du finde oplysninger om litterære perioder og analyser af værker. Du kan eksempelvis finde et godt tema omhandlende nordisk litteratur i romantikken, litteratur i moderne tid m.m.

Tags