Om dette arrangement

Lokalitet
Åfløjen ved Billund Kirke
Hans Jensensvej 4
7190 Billund
Danmark
Tid
19:30 - 21:30
Pris
Gratis
Bibliotek
-nothing-
Foredrag & litteratur

Hvad har Luthers kamp for nådig Gud med demokrati og velfærdsstat at gøre?

31.10.17
Foredrag om reformationen ved cand theol. Elisabeth Dons Christensen, tidligere biskop for Ribe Stift

Luthers berømte klosterkamp handlede om, hvordan han ved indre bodsøveælser kunne befri sig selv for angsten for den ubønhørligt dømmende Gud. men det var hans skarpsindige og systematiske søgen i de bibelske tekster - især Davids salmer og Paulus' breve - der satte ham på sporet af 'den nådige Gud' og dermed et menneskes frihed fra at skulle frelse sig selv. Til gengæld var der ikke mere en kirkeinstitution, der kunne agere mellemmand mellem Gud og mennesket og gå i forbøn for den enkelte på dommens dag. Følgen er det almindelige præstedømme, hvor enhver der er "krøbet gennem dåben" er præst og selv må stå til ansvar over for Gud. Foredraget belyser både det reformatoriske anliggende og den lutherske arvs indflydelse på de nordiske velfærdsstater på godt og ondt.

 

Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet i Billund, Grene Menighedsråd og Grindsted Menighedsråd med støtte fra A. P. Møller Fonden.

Læs det fulde program for markeringen af 500 års jubilæet for reformationen http://www.fubillund.dk/index.php/reformationen-500-ar

 

Deltagelse er gratis